جستجو   :  
تعداد :22          صفحه 3 از 3
پنج جنبه شخصیت
در این بخش پنج جنبه شخصیتی شرح داده می شود که هنگام ترکیب ، نوع شخصیت را ...
ادامه ...
عناصری که در یک برنامه تجارت باید گنجانده شود . ( قسمت دوم )
بیایید وارد جزئیات هر بخش از برنامه کسب و کار خود شویم و به ساختن مواردی بپردازیم که سرمایه گذاران و وام ‏دهندگان شما بخواهند آن را بخوانند‎. ‎
ادامه ...

   1    2    3    صفحه قبلی