جستجو   :  
تعداد :36          صفحه 3 از 4
مدل سازی
مدل سازی تکنیکی است که برای بازآفرینی و تعالی ...
ادامه ...
ارزش یک مشتری خوب
وقتی کار شما انقدر خوب است که می توانید مشتریان خود را ... .
ادامه ...
برنامه ریزی تیمی با همکاران
ماهیت گروه های متفکر ایجاد محیطی است که به ...
ادامه ...
از قدرت خود استفاده کنید
نوشتن ، نقاشی کشیدن ، شخصیت سازی داستان های ذهنی ، حک کردن ...
ادامه ...
با همدلی به مشتری خود خدمت کنید
همدلی و دلسوزی، پیش نیاز خدمات عالی به... .
ادامه ...
از منطقه آسایش خود خارج شوید
اگر در بازاریابی تلفنی خوب نیستید پس تا حد امکان ...
ادامه ...
به محصول خود اعتقاد دارید ؟
دو مورد بسیار مهم که هنگام تلاش برای فروش باید به آنها اعتقاد داشته باشید .
ادامه ...
برنامه های خود را تنظیم کنید
پر کردن روز با تماس های کاری ، ایده ی ...
ادامه ...
شناخت و پاداش – تعهد
فروش می تواند یک شغل بسیار انفرادی به همراه تقاضا با فشار بالا و نتایج...
ادامه ...
ایجاد فضای جدید
روز خود را با کنار گذاشتن هر چیزی که ممکن است در راه جذب انرژی...
ادامه ...

صفحه بعدی    1    2    3    4    صفحه قبلی